Samen Systemisch Werken     

Klik hier om de ondertitel te bewerken
Thema/ patronen waar een opstelling uitkomst kan bieden


 • Relatieproblemen
 • Je voelt je niet gezien of gehoord
 • buitengesloten gevoel
 • Depressies
 • Burnout
 • Als je vaak in je hoofd zit
 • Als je zelf altijd op de laatste plaats komt
 • Als je je zorgen maakt over het gedrag van je kinderen
 • Als je vastloopt in je werk
 •  Als je je eenzaam voelt
 • Spanningen bij samengestelde gezinnen
 • Als je het moeilijk vindt om grenzen te stellen
 • Als je je plek niet kunt vinden
 • Problemen bij adoptie


Zomaar even een greep aan thema's, waarvoor mensen een opstelling doen.